Referencie a kvalita

Záruka kvality a spoľahlivosti

Za obdobie takmer 25-ročného pôsobenia na trhu máme množstvo skúsenosti s realizáciou stavieb rôzneho druhu a po celom území Slovenska.
Ako generálny dodávateľ prípadne subdodávateľsky sme schopní realizovať komplexné stavby ale i špecializované činnosti od prípravy pozemkov, projekcie až po kolaudáciu. V našom porfóliu sa nachádzajú novostavby i rekonštrukcie pozemných i inžinierskych stavieb. Vieme uskutočniť rekonštrukcie historických budov a fasád, rekonštrukcie a výstavba bazénov, výstavba bytových a rodinných domov, výstavba športových areálov, zatepľovanie včítane výmeny okien ako aj komplexné stavebné práce murárske včítane profesií (maliar a natierač, pokrývač, podlahár, obkladač, elektroinštalácie, vodoinštalácie i plynoinštalácie).
V roku 2011 sme získali čestné uznanie od Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie a výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky. V roku 2012 sme získali Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, ktoré na základe bezpečnostnej previerky vydal Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky.
V roku 2014 sme získali ocenenie Pečať spoľahlivosti, ktorú udeľuje Slovenská informačná a marketingová spoločnosť v spolupráci s národným informačným strediskom Slovenskej republiky na základe hodnotení verejných obstarávateľov, zameraných na dodržanie zmluvných požiadaviek, termínov, množstva reklamácii a kvality realizácie.
Zároveň disponujeme licenciou na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) Baumit (open, mineral, ProSystem a StarSystem EPS) a tiež osvedčením o zavedení intergovaného manažérskeho systému pre ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 (udelený STU v Bratislave).

Niekoľko referencií z minulosti


Vybrané najzaujímavejšie realizácie z posledných rokov
 • Mesto Nitra - ZŠ Topoľová (rekonštrukcia budovy - suma 994 588 EUR s DPH)
 • Rehoľa piaristov - spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi (modernizácia budovy - suma 1 733 046 EUR s DPH)
 • Žilinský samosprávny kraj - Spojená škola, Nižná (stavebné úpravy a zateplenie na budove internátu)
 • Mesto Ilava – úprava Podhradského potoka (protipovodňové opatrenia)
 • Rekonštrukcia a modernizácia budov Združenej strednej školy drevárskej a nábytkárskej Topoľčany - realizácia stavby
 • Lesná cesta Salonkáš - rekonštrukcia
 • Lesná cesta Petrovská - rekonštrukcia
 • Modernizácia centrálnej obecnej zóny Boleráz
 • Revitalizácia obce - Centrálna zóna "A"
 • Revitalizácia námestia Nitrianske Pravno
 • Modernizácia a dostavba areálu zariadenia pre seniorov - domov dôchodcov v Santovke
 • Modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti Základnej školy Horná Kráľová
 • Pošta Trenčín 5 - stavebné úpravy
 • Zateplenie fasády a strechy - sanácia balkónov, lodžií, rekonštrukcia kotolne Chrobáková - 2,4,6 a 8,10,12 - Bratislava
 • Prístavba telocvične - ZSŠHS a O Nové Zámky
 • Integrácia a modernizácia školy a jej zariadení - Zemianske Sady
 • Zateplenie a modernizácia MŠ Tribečská 2
 • aktuálne ešte v realizácii: Gymnázia F.V. Sasinka v Skalici; Martin - obchvat; Väznica Ilava; OA Dolný Kubín; ČOV Prievidza a viacero menších aktivít...

F K L stavebná, spol. s r.o.
Slovensko
956 11 Ludanice
SNP 85
office:
Slovensko
955 01 Topoľčany
Stummerova 325/9

tel.: +421 38 536 84 11
e-mail: sekretariat@fkltopolcany.sk
www: www.fkltopolcany.sk
Copyright 2012-2024 F K L a brat, spol. s r.o.
webdizajn: XYZmedia